This website uses cookies. Click here for more information.

+ 31 76 520 24 54

*

Mechanisch Transport

Varianten van mechanisch transport

  • Diverse vormen van mechanisch transport zijn mogelijk waarbij de keuze van het meest geschikte systeem afhankelijk is van het proces.

  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport

Trilgoten & trilpijpen

Trilgoten en trilpijpen worden toegepast voor het transporteren van fragile producten en daar waar veelvuldige reiniging gewenst is. De trilpijp of trilgoot wordt in trilling gebracht door een onbalansmotor of via een magneetaandrijving. 

 

Schroeftransport

Meestal toegepast voor het transporteren van steeds gelijk product over korte afstand en vaak voor grotere capaciteiten. VST past de best passende uitvoering toe voor het proces.

 

Flexibele schroeftransport
Wordt ingezet bij transportafstanden tot ca. 15 meter en daar waar ontmenging niet gewenst is. Uitvoering met of zonder binnenkern afhankelijk van het product. VST heeft een samenwerking met het Frans/Duitse fabrikant Transitube.