This website uses cookies. Click here for more information.

+ 31 76 520 24 54

*

Mengen

Poeder met of zonder vloeistof mengen

Voor het mengen van poedervormige of granulaire producten bestaan verschillende oplossingen. In het algemeen zijn mengprincipes onder te verdelen in statisch en dynamisch mengen.

 

Statisch of continue mengen

Batch of continue mengers zijn er in vele uitvoeringen t.b.v. het batchgewijs of in-line mengen van vaak een groot aantal componenten of grote hoeveelheden van hetzelfde product . Vanwege de gewenste processpecifieke uitvoering kiezen we samen met de klant de meest geschikte uitvoering. Verbaten Stortgoedtechniek is bekend met veel internationale fabrikanten van mengapparatuur en is bij de keuze niet gebonden aan bepaalde vertegenwoordigingen.

 

Dynamisch mengen in containers (IBC)   

Toegepast voor het mengen van breukgevoelige producten of bij mengprocessen waarbij contaminatie vermeden dient te worden.

De voordelen van mengen in containers zijn:

      - Optimaal en flexibel produceren. Parallel worden batches afgewogen, gemengd en afgevuld.

      - Minimum aan schoonmaakkosten bij productwissel

      - Zekerheid van contaminatievrij produceren. Speciaal bij allergeenvrije recepten.

      - Beperkt benodigde bedrijfsruimte.

      - Gesloten productiesysteem.

 

Voor meer informatie gaat u naar de website Matcon.

 • Om tot een keuze te kunnen komen van het meest geschikte mengprincipe is het noodzakelijk en te adviseren om vooraf mengproeven uit te voeren. Dit omdat het mengen van grondstoffen voor iedere toepassing andere uitgangspunten kan hebben. Het mengprincipe wordt bepaald door o.a. de volgende onderwerpen: 

   

     - Producteigenschappen

     - Wel/geen vloeistoftoevoegingen

     - Eisen aan homogeniteit

     - Gewenste mengcapaciteit

     - Reinigbaarheid

     - Proceseisen

   

 •  
 • Mengen
 •  
 • Mengen
 • Mengen

Dynamisch mengen Matcon container: