+ 31 76 520 24 54

*

Mechanisch Transport

Mechanisch transport van bulkgoederen en stortgoed

  • Diverse vormen van mechanisch transport zijn mogelijk bij het transporteren van bulkgoederen en stortgoed. Het proces bepaalt welk systeem het meest geschikt is.

  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport
  • Mechanisch Transport

Transporteren via trilgoten en trilpijpen

Trilgoten en trilpijpen worden toegepast voor het transporteren van fragile producten en in productieprocessen waar veelvuldige reiniging belangrijk is. De trilpijp of trilgoot wordt in trilling gebracht door een onbalansmotor of via een magneetaandrijving.


Schroeftransport

Een schroeftransport wordt meestal ingezet bij het vervoeren van een steeds gelijk product over een korte afstand en bij grotere capaciteiten. VST past de best passende uitvoering toe voor het proces.

 

Doseersluizen

Doseersluizen zijn er in vele uitvoeringen. Ze worden ingezet als “in line “doorvalsluis of als doseersluis in pneumatische of mechanische transportsystemen.

 

Flexibel schroeftransport

Een flexibele schroef wordt ingezet bij transportafstanden tot ca. 15 meter en daar waar ontmenging niet gewenst is. Of uitvoering met of zonder binnenkern gewenst is, is afhankelijk van het product. VST heeft een samenwerking met de Frans/Duitse fabrikant Transitube.

 

 

Bent u benieuwd welke vorm van mechanisch transport geschikt is voor uw productieproces?